You’re shed in Japan

japan

Her er en japansk bod. Det er den type blogg.

Denne ligger i tilknytning til Chiiori, en eiendom som den amerikansk-japanske forfatteren Alex Kerr har preservert i tradisjonell japansk stil i Iya-dalen i Shikoku. Inni er det bare skrot og jerrykanner, som i hvilken som helst bod.

Leg merke til taket. Før delte bøndene i dalen på et område der de dyrket spesielt gress til å lage tak av. Etterhvert ble det mer vanlig med bølgeblikk, som hadde noen fordeler. Det ble færre og færre som stelte med den parsellen med gress til tak. Til slutt ble det enklere, og mer økonomisk, å skaffe seg bølgeblikk selv.

Det er sånn det går.